Firma

Firma istnieje od 2004 roku. Zajmuje się konserwacją zabytkowych dzieł sztuki-malarstwa sztalugowego i ściennego, rzeźby drewnianej i kamiennej oraz architektury.
W swoim dorobku ma wiele kompleksowych realizacji konserwatorskich, przede wszystkim wnętrz sakralnych wraz z wyposażeniem. Każde działanie konserwatorskie poprzedzone jest wnikliwymi badaniami fizycznymi i chemicznymi, by precyzyjnie określić technikę, liczbę warstw technologicznych, stan zachowania i zasięg zabytkowej materii. Stała współpraca z historykami sztuki pozwala na profesjonalne opracowanie zagadnień związanych z datowaniem, proweniencją i historią dzieła.
Firma zajmuje się także sporządzaniem obmiarów i kosztorysów inwestorskich, programów prac konserwatorskich oraz przygotowaniem wniosków na dotacje przyznawane przez instytucje (MKiDN, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków).
Ewelina Dziopak-Gruszczyńska i Marcin Gruszczyński ukończyli studia i zdobyli uprawnienia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie w latach 2004 i 2003.