1. Wnętrze manierystycznej kaplicy Tęczyńskich z 1618-1625 r. (kompleksowe prace konserwatorskie)

1. Wnętrze manierystycznej kaplicy Tęczyńskich z 1618-1625 r. 2. Wnętrze manierystycznej kaplicy Tęczyńskich z 1618-1625 r. 3. Wnętrze manierystycznej kaplicy Tęczyńskich z 1618-1625 r. (kompleksowe prace konserwatorskie)

Wnętrze manierystycznej kaplicy Tęczyńskich z 1618-1625 r. (kompleksowe prace konserwatorskie)
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Staszowie, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2005- 2006 r.