Kościół Św. Trójcy w Zawichoście, opis prac konserwatorskich

Ewelina Dziopak- Gruszczyńska, Marcin Gruszczyński

Kościół parafialny św. Trójcy w Zawichoście usytuowany jest w wyjątkowo malowniczym miejscu, nad starym korytem Wisły. Ta, powstała 700 lat temu świątynia mieści w sobie wiele wybitnych, nietuzinkowych zabytków wyposażenia wnętrza, powstałych na przełomie setek lat jej istnienia, przeobrażania się, kształtowania. We wnętrzu znajdują się romańskie relikty pochodzące jeszcze z czasów budowy kościoła, przez bezcenne fragmenty bizantyńsko-ruskich malowideł w prezbiterium, po wspaniałe rokokowe, XVIII wieczne dzieła pracowni Macieja Polejowskiego. Czytaj dalej Kościół Św. Trójcy w Zawichoście, opis prac konserwatorskich

MAUZOLEUM LIGĘZÓW W KOŚCIELE OO. BERNARDYNÓW W RZESZOWIE. XVII-WIECZNA RZEŹBA ALABASTROWA

Ewelina Dziopak-Gruszczyńska
„Skarby podkarpackie”, nr 1(32)2012

W niszach ściany północnej i południowej prezbiterium kościoła oo . Bernardynów w Rzeszowie znajduje się osiem figur naturalnej wielkości przedstawiających członków rodziny Ligęzów . Męskie postacie, klęczące w pozie orantów , zwrócone są ku ołtarzowi głównemu. Siedem z nich ma na sobie zbroje rycerskie, jedna , postać biskupa , odziana jest w strój pontyfikalny. Wśród nich jest fundator Mikołaj Spytek Ligęza . Wszystkie wyrzeźbione są z jasnego transparentnego alabastru. Stanowią cześć mauzoleum rodowego Ligęzów , w skład którego wchodzi ołtarz główny i ołtarzyk św. Krzyża. Te wybitne dzieła epoki manieryzmu powstały w i poł. XVIi w . Pokryte warstwą zabrudzeń, pozbawione polichromii i złoceń figury Ligęzów doczekały się w 2011 r. konserwacji.
Czytaj dalej MAUZOLEUM LIGĘZÓW W KOŚCIELE OO. BERNARDYNÓW W RZESZOWIE. XVII-WIECZNA RZEŹBA ALABASTROWA

Konserwacja rzeźby Matki Boskiej Rzeszowskiej z 3 ćwierci XV w. z Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie.

Ewelina Dziopak-Gruszczyńska
„Skarby podkarpackie”, nr 2(27)2011

Po ponad 500 latach gotycka rzeźba Matki Boskiej Rzeszowskiej odzyskała swój pierwotny blask. Prace konserwatorskie przeprowadzone w 2010 r. pozwalają na podziwianie Pani Rzeszowa w pełni zrekonstruowanej formie rzeźbiarskiej oraz pięknej, dobrze zachowanej pierwotnej polichromii.

Późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem eksponowana jest w bocznej kaplicy bazyliki OO. Bernardynów p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Rzeszowie. Oprawę dla rzeźby stanowi imponujący, monumentalny, w całości złocony ołtarz barokowy z 1729 r., pochodzący z warsztatu rzeźbiarza Thomasa Huttera.
Czytaj dalej Konserwacja rzeźby Matki Boskiej Rzeszowskiej z 3 ćwierci XV w. z Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie.

Mistrz Tryptyku św. Trójcy na Wawelu, Jan Pfister, Thomas Hutter. Dzieła wybitnych mistrzów w Bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie. Prace konserwatorskie.

Ewelina Dziopak-Gruszczyńska
„Renowacje i Zabytki”, nr 3(55)2015

Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i klasztor oo. Bernardynów znajduje się w centrum miasta. Świątynia powstała w latach 1625-29 z inicjatywy ówczesnego właściciela miasta Mikołaja Spytka Ligęzy starosty ropczyckiego i bieckiego, kasztelana czechowskiego, żarnowskiego i sandomierskiego, ożenionego z Zofią Rzeszowską. Mikołaj sprowadził budowniczych z Lipska. Powstała świątynia na planie krzyża łacińskiego, z transeptem, z kopułą w miejscu łączenia naw, z kryptą pod prezbiterium, o formie jeszcze renesansowej, pełniąca funkcje obronne. Kościół bernardynów to także sanktuarium, gdzie od setek lat otoczona jest żywym kultem późnogotycka, cudami słynąca, figura Matki Boskiej Rzeszowskiej.
Czytaj dalej Mistrz Tryptyku św. Trójcy na Wawelu, Jan Pfister, Thomas Hutter. Dzieła wybitnych mistrzów w Bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie. Prace konserwatorskie.