REALIZACJE

Rzeźba

Matka Boska Rzeszowska, 3 ćwierć XV w.
Drewno lipowe, polichromowane, złocone, srebrzone z laserunkiem
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Bernardynów w Rzeszowie
Realizacja 2011 r.

Chrystus Zmartwychwstały, XVI w.
Drewno lipowe, polichromowane, złocone
Kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego w Przybysławicach, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2006 r.

Madonna z Dzieciątkiem, 3 tercja XV w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone z laserunkiem
Własność prywatna
Realizacja 2006 r.

Chrystus Zmartwychwstały, XVI w.
Drewno lipowe, polichromowane
Kościół par. p.w. Św. Mikołaja b. w. w Małoszowie, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2015 r.

Grupa Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny, XV/XVI w.
Drewno lipowe, polichromowane, złocone, srebrzone
Kościół par. p.w. Św. Stanisława Biskupa w Osieku, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2005 r.

Chrystus Zmartwychwstały, II poł. XV w.
Drewno lipowe, polichromowane
Kościół par. p.w. Matki Boskiej Bolesnej i św. Andrzeja w Strzegomiu, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2008 r.

Mauzoleum Ligęzów
Zespół rzeźb przedstawiających członków rodziny, Stanisław Ligęza, I poł. XVII w.
Autor: Jan Pfister (?)
Alabaster złocony, polichromowany
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Bernardynów w Rzeszowie, prezbiterium kościoła
Realizacja 2011 r.

Mauzoleum Ligęzów,
Zespół rzeźb przedstawiających członków rodziny, Mikołaj Spytek Ligęza (fragment rzeźby), I poł. XVII w.
Autor: Jan Pfister (?)
Alabaster złocony, polichromowany
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Bernardynów w Rzeszowie, prezbiterium kościoła
Realizacja 2011 r.

Ołtarzyk św. Krzyża (nagrobek Mikołaja Spytka Ligęzy), 1629 r.
Alabaster, marmur (wapień) dębnicki, złocony
Autor: Jan Pfister (?)
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Bernardynów w Rzeszowie,
korytarz przykościelny
Realizacja 2003 r.

Ołtarz główny z płaskorzeźbą Zdjęcie z krzyża, poł. XVII w.
Autor: Jan Pfister (?)
alabaster, marmur (wapień zbity) złocony, polichromowany (scena główna, predella, kolumny, cokoły),
drewniano polichromowane, złocone, srebrzone (struktura ołtarza, płaskorzeźby ze scenami Męki Pańskiej)
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Bernardynów w Rzeszowie
Realizacja 2015-2016 r.

Nagrobek Krzysztofa Bogorii Podłęskiego, ok. 1621 r.
Wapień pińczowski, marmur (wapień zbity) bolechowicki złocony, polichromowany
Kościół par. p.w. Trójcy Świętej w Bogorii, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2014 r.

Pieta, XVII w.
Warsztat Jana Pfistera (?)
Drewno lipowe, polichromowane, złocone, srebrzone z laserunkiem
Płaskorzeźba z ołtarza bocznego w kościele par. p.w. Św. Anny w Branwi, woj. lubelskie
Realizacja 2006 r.

Rokokowy ołtarz boczny, p.w. Matki Bożej, 1722-24 r.
Warsztat Macieja Polejowskiego.
Drewno polichromowane, złocone
Bazylika katedralna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu
Realizacja 2013 r.

Rokokowy ołtarz boczny, p.w. Św. Anny, 1722-24 r.
Warsztat Macieja Polejowskiego
Drewno polichromowane, złocone
Bazylika katedralna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu
Realizacja 2013 r.

Rokokowy ołtarz boczny, p.w. Błogosławionego Wincentego Kadłubka, 1722-24 r.
Warsztat Macieja Polejowskiego
Drewno polichromowane, złocone
Bazylika katedralna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu
Realizacja 2014 r.

Detal z rokokowego ołtarza bocznego p.w. św. Anny z 1722-24 r.
Warsztat Macieja Polejowskiego
Bazylika katedralna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu
Realizacja 2013 r.

Rokokowy ołtarz główny z wizerunkiem Matki Boskiej Różańcowej, z kaplicy Tęczyńskich, II poł. XVIII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone z laserunkiem
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Staszowie, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2005- 2006 r.

Wnętrze nawy głównej kościoła (kompleksowe prace konserwatorskie)
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Staszowie, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2005- 2006 r.

Ołtarz główny z prezbiterium kościoła, II poł. XVIII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone
Kościół par. p.w. Trójcy Świętej w Bogorii, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2008 r.

Barokowy prospekt organowy i balustrada chóru, II poł. XVIII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone
Kościół par. p.w. Trójcy Świętej w Bogorii, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2011 r.

Barokowy ołtarz boczny p.w. św Michała Archanioła, II poł. XVIII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone
Kościół par. p.w. Trójcy Świętej w Bogorii, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2010 r.

Barokowy ołtarz boczny p.w. św. Antoniego, II poł. XVIII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone
Kościół par. p.w. Trójcy Świętej w Bogorii, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2010 r.

Barokowa ambona, XVIII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone
Kościół par. p.w. Trójcy Świętej w Bogorii, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2010 r.

Stalle z obrazami olejnymi na płótnie, I poł. XVII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone z laserunkiem
Kościół par. p.w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, woj. świętokrzyskie, prezbiterium kościoła
Realizacja 2010-2011 r.

Stalle z obrazami olejnymi na płótnie, I poł. XVII w.
Fragment stalli ze ściany południowej
Drewno polichromowane, złocone srebrzone z laserunkiem
Kościół par. p.w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, woj. świętokrzyskie, prezbiterium kościoła
Realizacja 2010-2011 r.

Ołtarzyk św. Krzyża z obrazem olejnymi na płótnie oraz barokowe kredensy
z obrazami na płótnie i desce ze scenami z życia Maryi, poł. XVII w.
Drewno polichromowane, złocone, kamień- piaskowiec (mensa)
Kościół par. p.w. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, woj. świętokrzyskie, zakrystia kościoła
Realizacja 2013-2015 r.

Późnobarokowa ambona, II poł XVIII w.
Drewno srebrzone z laserunkiem, złocone, polichromowane
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Bernardynów w Rzeszowie,
nawa główna
Realizacja 2011 r.

Manierystyczna ambona, XVII w.
Drewno polichromowane
Kościół parafialny p.w. św. Jerzego w Szczeglicach, woj. świętokrzyskie, nawa główna
Realizacja 2014 r.

Manierystyczny ołtarz boczny p.w. św. Józefa, XVII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone
Kościół p.w. św. Anny w Zaklikowie, woj. podkarpackie
Realizacja 2012 r.

Manierystyczny ołtarz boczny p.w. bł. Karola Boromeusza, XVII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone
Kościół p.w. św. Anny w Zaklikowie, woj. podkarpackie
Realizacja 2012 r.

Późnorenesansowa ambona, I poł. XVII w.
Drewno polichromowane
Kościół p.w. św. Anny w Zaklikowie, woj. podkarpackie
Realizacja 2012 r.

Rokokowy ołtarz główny z obrazem olejnym na płótnie Św. Trójca, 1798 r.
Warsztat Macieja Polejowskiego
Drewno polichromowane, złocone
Kościół p.w. Świętej Trójcy w Trójcy-Zawichoście, woj. świętokrzyskie,
Realizacja 2013 r.

Manierystyczny ołtarz boczny p.w. św. Rozalii, z obrazem olejnym na płótnie z kaplicy Tęczyńskich, I poł. XVII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Staszowie, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2005- 2006 r.

Manierystyczny ołtarz boczny p.w. św. Józefa, z obrazem olejnym na płótnie z kaplicy
Tęczyńskich, I poł. XVII w.
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Staszowie, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2005- 2006 r.

Późnobarokowy ołtarz główny, II poł. XVIII w. z obrazem Chrystus u słupa, k. XVII w.,
Kaplica Pana Jezusa Ubiczowanego
Thomas Hutter i warsztat
Drewno srebrzone z laserunkiem, złocone, polichromowane
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Bernardynów w Rzeszowie,
Realizacja 2011 r.

Barokowy feretron z rzeźbą Matki Boskiej, I poł. XVIII w., podstawa XVII w.
warsztat Thomasa Huttera (?)
Drewno polichromowane, złocone, srebrzone z laserunkiem
Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Niekrasowie, woj. świętokrzyskie.
Realizacja 2016 r.

Pomnik z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem, XVII w.
Wapień pińczowski polichromowany
Kaplica Betlejek w Ossolinie, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2015 r.

Malarstwo

Epitafium Stanisława Chroberskiego z obrazem Wskrzeszenie Piotrowina przez św. Stanisława w polu głównym,
obrazem Matka Boska Apokaliptyczna w zwieńczeniu i obrazem
z wizerunkiem Czternastu Świętych Wspomożycieli w predelli, ok.1520 r.
Warsztat krakowski
Drewno, polichromia temperowa, złocenia
Bazylika katedralna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu
Realizacja 2015 r.

Obraz tablicowy Pokłon Trzech Króli, 1 ćwierć XVI w.
malarz krakowski, naśladowca norymberskiego malarza Hansa Suess’a z Kulmbachu
Drewno lipowe, polichromia temperowa
Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu.
Realizacja 2015-2016 r.

Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.
Portret Franciszkowej Lubomirskiej
Olej na płótnie
Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie, refektarz
Realizacja 2011 r.

Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.
Portret Franciszka Lubomirskiego
Olej na płótnie
Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie, refektarz
Realizacja 2010 r.

Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.
Portret Eleonory Teodorowej Lubomirskiej z Małachowskich
Olej na płótnie
Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie, refektarz
Realizacja 2010 r.

Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.
Portret Teodora Hieronima Lubomirskiego
Olej na płotnie
Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie, refektarz
Realizacja 2010 r.

Zespół obrazów olejnych na płótnie przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.
Portret Jerzego Ignacego Lubomirskiego
Olej na płótnie
Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie, refektarz
Realizacja 2010 r.

Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.
Portret Joanny ze Steinów Jerzowej Lubomirskiej
Olej na płótnie
Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie, refektarz
Realizacja 2011 r.

Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.
Portret Hieronima Augustyna Lubomirskiego
Olej na płótnie
Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie, refektarz
Realizacja 2010 r.

Obraz Pokłon Trzech Króli ze złoconą ramą architektoniczną, XIX w., wyk. Eugenio
Capelli, Włochy- Florencja. Kopia obrazu Gentile Da Fabriano z 1423 r.
Tempera na dece, rama: drewno złocone
Własność prywatna
Realizacja 2012 r.

Późnogotycka polichromia św. Bartłomiej, lata 60- te XV w.,
Technika wapienna
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Staszowie, woj. świętokrzyskie, ściana północno-wschodnia, prezbiterium kościoła
Realizacja 2005- 2006 r.

Ikona Chrystus Pantokrator, 1720 r.
Drewno, polichromia olejna, srebrzenia z laserunkiem
Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu, pow. lubaczowski
Realizacja 2013 r.

Obraz Matka Boska z Dzieciątkiem, ok. poł. XVII w., z ołtarza głównego
Olej na płótnie
Kościół par. p.w. Świętej Trójcy w Rakowie, woj. świętokrzyskie.
Realizacja 2008 r.

Ikona św. Mikołaj, XVIII w.
Drewno, polichromia olejna
Kościół par. p.w. św. Anny w Branwi, woj. lubelskie
Realizacja 2014 r.

Epitafium Stanisława Chroberskiego z obrazem Wskrzeszenie Piotrowina przez św. Stanisława w polu głównym,
obrazem Matka Boska Apokaliptyczna w zwieńczeniu i obrazem z wizerunkiem
Czternastu Świętych Wspomożycieli w predelli, ok.1520 r.
Filar katedry z tablicą inskrypcyjną z XVII w. oraz barkową szafką na oleje.
Warsztat krakowski
Bazylika katedralna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu
Realizacja 2015 r.

Rząd ikon namiestnych ikonostasu, XVII-XVIII w.
Drewno, polichromia olejna, złocenia
Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu, pow. lubaczowski
Realizacja 2012 r.

Renesansowe boazerie w prezbiterium kościoła, XVII w.
Drewno, polichromia olejna
Kościół par. p.w. św. Andrzeja w Strzegomiu, woj. świętokrzyskie.
Realizacja 2006 r.

Obraz Matka Boska Różańcowa, II poł. XVII w. z rokokowego ołtarza głównego z Kaplicy Tęczyńskich
olej na płótnie ze srebrnymi koszulkami
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Staszowie, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2005- 2006 r.

Obraz tablicowy św. Anna Samotrzeć, XVI/XVII w., ołtarz boczny
Drewno, polichromia olejna
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Staszowie, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2005- 2006 r.

Ikona Chrystus Pantokrator z ramą architektoniczną z rzędu ikon namiestnych ikonostasu, XVII w.
Drewno, polichromia olejna, złocenia
Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu, pow. lubaczowski
Realizacja 2012 r.

Obraz na drewnie Matka Boska Hodigitria wraz z ramą architektoniczną z rzędu ikon namiestnych ikonostasu, XVII w.
Drewno, polichromia olejna, złocenia
Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu, pow. lubaczowski
Realizacja 2012 r.

Architektura

1. Wnętrze manierystycznej kaplicy Tęczyńskich z 1618-1625 r. 2. Wnętrze manierystycznej kaplicy Tęczyńskich z 1618-1625 r. 3. Wnętrze manierystycznej kaplicy Tęczyńskich z 1618-1625 r. (kompleksowe prace konserwatorskie)

Wnętrze manierystycznej kaplicy Tęczyńskich z 1618-1625 r. (kompleksowe prace konserwatorskie)
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Staszowie, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2005- 2006 r.

Sztukateria lubelska, XVII w. (kompleksowe prace konserwatorskie)
Stiuk, polichromia wapienna
Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Staszowie, woj. świętokrzyskie, prezbiterium kościoła
Realizacja 2005- 2006 r.

Prezbiterium gotyckiego kościoła z renesansową dekoracją sgraffitową (tynki, kamień, cegła, sgraffito – prace kompleksowe).
Kościół parafialny w Beszowej, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2006 r.

Wieża kościoła par. p.w. św. Marcina w Połańcu, woj. świętokrzyskie
cegła i detal kamienny (wapień), prace kompleksowe, 1899 r.
Realizacja 2005 r.

Portal kościoła par. p.w. św. Marcina w Połańcu,, woj. świętokrzyskie,
cegła, detal i rzeźba kamienna (wapien), prace kompleksowe
Realizacja 2005 r.

Widok Rzeszowa według K.H. Wiedemanna z 1762r.
Kopia wykonana w technice krzemianowej Keim na elewacji budynku przy ul. Sokoła 2 w Rzeszowie.
Realizacja 2004 r. z okazji 650-lecia miasta.

Kamienny portal zewnętrzny w ścianie południowej nawy, XIV w.
Kościół parafialny p.w. św. Jerzego w Szczeglicach, woj. świętokrzyskie.
Realizacja 2015 r.