2. Obraz tablicowy Pokłon Trzech Króli, 1 ćwierć XVI w.

2. Obraz tablicowy Pokłon Trzech Króli, 1 ćwierć XVI w.

Obraz tablicowy Pokłon Trzech Króli, 1 ćwierć XVI w.
malarz krakowski, naśladowca norymberskiego malarza Hansa Suess’a z Kulmbachu
Drewno lipowe, polichromia temperowa
Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu.
Realizacja 2015-2016 r.