5. Prezbiterium gotyckiego kościoła z renesansową dekoracją sgraffitową (tynki, kamień, cegła, sgraffito-prace kompleksowe).

5. Prezbiterium gotyckiego kościoła z renesansową dekoracją sgraffitową (tynki, kamień, cegła, sgraffito-prace kompleksowe).

Prezbiterium gotyckiego kościoła z renesansową dekoracją sgraffitową (tynki, kamień, cegła, sgraffito – prace kompleksowe).
Kościół parafialny w Beszowej, woj. świętokrzyskie
Realizacja 2006 r.