4. Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.

Portret Franciszka Lubomirskiego

Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.
Portret Franciszka Lubomirskiego
Olej na płótnie
Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie, refektarz
Realizacja 2010 r.