5. Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.

Portret Eleonory Teodorowej Lubomirskiej z Małachowskich

Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.
Portret Eleonory Teodorowej Lubomirskiej z Małachowskich
Olej na płótnie
Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie, refektarz
Realizacja 2010 r.