6. Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.

Portret Teodora Hieronima Lubomirskiego

Zespół obrazów przedstawiających rodzinę Lubomirskich, XVIII w.
Portret Teodora Hieronima Lubomirskiego
Olej na płotnie
Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie, refektarz
Realizacja 2010 r.